Siła charakteru.

Siła charakteru. 1. Mądrość i wiedza (Wisdom and Knowledge) Siły poznawcze, które wiążą się z nabywaniem i wykorzystywaniem wiedzy ...

Siła charakteru.

1. Mądrość i wiedza (Wisdom and Knowledge)
Siły poznawcze, które wiążą się z nabywaniem i wykorzystywaniem wiedzy

Twórczość (Creativity) - nowatorski i produktywny sposób podejścia do różnych spraw, oryginalność, pomysłowość
Ciekawość (Couriosity)- Zainteresowanie dosłownie wszystkim
Otwartość umysłu (Open-mindedness) - wielostronne spojrzenie na rzeczywistość, gotowość do jej badania
Zamiłowanie do zdobywania wiedzy (Love of learning) - dążenie do mistrzowskiego opanowania nowych umiejętności, zagadnień, wiedzy
Perspektywa (Perspective) - zdolność dawania mądrych rad innym. 

2. Odwaga (Courage) 
Siły emocjonalne, które obejmują ćwiczenie siły woli w osiąganiu celów.

Autentyczność (Authenticity) - Mówienie prawdy i otwarte prezentowanie siebie
Dzielność (Braver) - Męstwo. Nie uciekanie od tego co budzi lęk, co jest trudne, co stanowi wyzwanie lub wywołuje ból
Wytrwałość (Persistence) - umiejętność doprowadzenia do końca tego, co się rozpoczęło
Entuzjazm (Vitality) - podejście do życia pełne energii i wigoru

3. Humanitaryzm (Humanity) 
Siły interpersonalne, które wiążą się z przyjacielskim nastawieniem i ukierunkowaniem na innych.

Dobroć (Kindness)- wyświadczenie przysług i dobrych uczynków innym ludziom
Miłość (Love) - umiejętność traktowania jako ważnych i wartościowych bliskich związków z innymi ludźmi
Inteligencja społeczna (Social intelligence) - świadomość uczuć i motywów, które wpływają na zachowanie własne i innych

4.Sprawiedliwość (Justice) 
Siły "obywatelskie", które są podstawą życia zdrowej społeczności.

Bezstronność (Fairness) - traktowanie wszystkich ludzi w sposób podobny, zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości
Zdolności przywódcze (Leadership) - umiejętność zorganizowania działalności grupowej i monitorowania jej przebiegu 
Zdolność do współpracy (Teamwork) - umiejętność pracy w grupie jako jeden z jej członków

5. Umiar (Temperance) 
Siły, które chronią przed przekroczeniem pewnych granic

Wielkoduszność (Forgiveness) - umiejętność przebaczania tym, którzy zrobili coś złego
Skromność (Modesty) - pozwalanie aby czyny mówiły same za siebie
Rozwaga (Prudence) - umiejętność roztropnego dokonywania wyborów 
Samoregulacja (Self-regulation) - zdolność regulowania własnych odczuć i kontroli zachowań

6. Transcendencja (Transcendence) 
Siły, które odnoszą się do rzeczywistości Wyżej

Docenienie piękna i doskonałości (Appreciation of beauty and exellence) - Zachwyt, zdumienie, docenienie piękna, talentu oraz mistrzowskiego wykonania. 
Wdzięczność (Gratitude) - umiejętność wyrażania wdzięczności za dobre rzeczy
Nadzieja (Hope) - otwarcie na przyszłość, oczekiwanie najlepszego i podejmowanie wysiłku aby to osiągnąć
Humor (Humor) - śmianie się i żartowanie, wywoływanie uśmiechu na twarzach innych
Religijność (Religiousness) - posiadanie wspólnego systemu przekonań na temat wyższych celów i sensu życia. 

Jeśli postaramy się opanować wszystkie aspekty naszego charakteru i będziemy tacy jacy na prawdę chcemy być to przejmiemy kontrole nad własnym ciałem i umysłem,a wtedy staniemy się szczęśliwymi ludźmi. Warto pomyśleć o tym jacy na prawdę jesteśmy, jakie mamy cechy charakteru a jakich nam brak. Nad czym musimy jeszcze popracować, a co nam przychodzi z łatwością. Zapanujmy nad swoimi Siłami Charakteru! 

Psychologia Pozytywna.


You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Flickr Images