Twój dzień ma tyle samo godzin co doba Beyonce!

Jeżeli się czegoś bardzo chcę i głęboko w to wierzy to ZAWSZE osiąga się swój cel. If you really want something and you believe in i...

Jeżeli się czegoś bardzo chcę i głęboko w to wierzy to ZAWSZE osiąga się swój cel.


If you really want something and you believe in it, you can ALWAYS achieve your goal.

Głęboko wierzyłam, że znów pójdę na koncert kobiety, której głos i twórczość uwielbiam , lecz także którą podziwiam z całego serca! Wiedziałam także, że zrobie wszystko, aby znaleść się przy samej scenie!!! Moje marzenie się spełniło!!! Byłam na koncercie Beyonce po raz drugi!!!

I deeply believed, that I will go again on the concert of a woman, whose voice and creation I love, but also who I admire with all my heart! I also knew, that I will do everything to be close to the stage!!! My dream came true!!! I was at Beyonce's concert once again!!!
Beyonce jest moją inspiracją i autorytetem! Nie ma co ukrywać, ale rzeczywiście jest to królowa muzyki! Jest silną kobietą o mocnym charakterze, wielkim talencie i dobrym sercu. Potrafi ona porwać tłum ludzi na wszelkich festiwalach i koncertach. Sama tego doświadczyłam, bo miałam możliwość udziału w jednym z koncertów w Paryżu z trasy koncertowej On the Run Tour w 2014 roku oraz trzy tygodnie temu w koncercie w Londynie na stadionie Wembley z trasy koncertowej Formation World  Tour!

Beyonce is my inspiration and role model! This is no secret, but she is really the queeen of music! She is a strong woman with a strong character, great talent and good heart! She can entertain massive crowd of people on lots of festivals and concerts. I experienced this, because I had the opportunity to participate in one of the concerts in Paris from On The Run Tour in 2014 and three weeks ago at a concert in London at Wembley Stadium from Formation World Tour!
 Zarówno jeden, jak i drugi koncert był niesamowitym przeżyciem, którego nie zapomne do końca życia!

Both concert were amazing experiences which I will never forget!


Beyonce jest przykładem dla tysięcy osób, jej silny charakter i wytrwałość motywują do zadbania o siebie, szlifowania swojego charakteru i dbania o swoją karierę. Motywuje mnie jej sposób postrzegania świata i niesamowita pracowitość! Jej sposób myślenia, dbania o każdy detal i tworzenie niesamowitych występów od podstaw sprawia, że chciałabym być taka jak ona! Beyonce także wspiera kobiety na całym świecie i walczy o ich niezależność , co bardzo cenie! Dowodem na to są jej występy, czy utwory , w których porusza sprawy kobiet całego świata!


Beyonce is an example for thousands of people. Her strong character and perseverance motivate to take care of ourselves, work on your character and developing one's career. Motivates me her perception of the world and incredible strenuousness! Her way of thinking , taking care of every detail and creating amazing performances from the ground make me want to be like her! Beyonce helps women around the world and fights for their independence , which I greatly admire .Jej kreatywne myślenie i zaradność powoduję, że także chcę dawać z siebie 100%, aby teraźniejsze działania zaowocowały w przyszłości. Chcę być dumna z siebie! Chcę tworzyć niesamowite rzeczy! Chcę być pewną siebie kobietą! Chcę pomagać innym i być przykładem! Chce mieć silny charakter i bogate wnętrze! Chcę pracować, aby mieć niesamowitą karierę i zarabiać poprzez robienie tego co kocham! A chcieć to móc!

Her creative thinking and resourcefulness keep pushing me to give my 100 % , to make my present actions have great results in the future. I want to be proud of myself! I want to create awesome things! I want to be self-confident woman! I want to help people and be a role model! I want to have strong character and interesting personality! I want to work on my amazing career and earn money by doing things that I love! And want means can!

Twój dzień ma tyle samo godzin co doba Beyonce! 

Your day has as many hours as Beyonce's!

Beyonce to niesamowita kobieta i największy autorytet, nie tylko porusza dusze swoim niesamowitym głosem, ale także ciała do poruszania się w rytm muzyki. Przede wszystkim jednak zaszczepia chęć do pracy nad sobą. Chcę zadbać o to, aby moje życie było chociaż w jakimś calu tak barwne. Wiadomo, że tak niesamowitą karierę  zaczyna się od małych kroków! Dlatego też każdego dnia staram się dbać o to, by być przykładem chociażby dla mojego najbliższego otoczenia, pomagać innym i robić rzeczy, dzięki którym będę mogła być dumna z siebie!


Beyonce is an amazing woman and the biggest role model, she not only moves our souls with her gorgeous voice, but also moves our bodies to dance in the rythm of music. But most of all, she is trying to set in us willing to work on ourselves. I want to make sure, that my life will be at some points as colorful as hers. Obviously, careers like this begin with small steps! That is why, everyday I am trying to be role model for my closest people, to help others and do things , because of which I can be proud of myself!

W tym roku na trasie koncertowej Formation World Tour Beyonce poruszyła inne bardzo ważne kwestie. Praktycznie cała płyta jest nagrana dwuznacznie, w przenośni , z ukrytym przesłaniem. Między innymi jej utwór Formation z nowej płyty Lemonade przypomniał nam tonący Nowy Orlean, huragan Katrina, który spowodował liczne straty, a co za tym idzie ukazała obraz mieszkańców nie tylko borykających się z katastrofami które przeżyli, ale także z rasismem. W teledysku biorą udział jedynie czarnoskórzy mieszkańcy Nowego Orleanu a jedynymi białymi osobami są policjanci. Dlaczego ? Idealnym przyładem jest sytuacja która miała miejsce pare dni temu w Dallas... Po tym tragicznym wydarzeniu Beyonce zaapelowała!


This year on Formation World Tour Beyonce came up with really important topics. Almost whole CD is recorded with second meaning, deeper one. Inter alia her track called Formation from Lemonade reminds us about flooding New Orlean, hurricane Catrina, which caused many losses and due to that she showed citizens who are trying to recover from this disaster, but also that are fighting with racism. In the video clip only black people are involved . And only whites are police officers. Why? Perfect example is situation , which happened few days ago in Dallas... After that tragic day, Beyonce appealed!


Beyonce ma na prawdę wielkie serce! Nie tylko reaguje słowem, ale także działa wspierając wiele akcji charytatywnych! W 2005 roku Ona, jej rodzice oraz siostra, a także Kelly Rowland założyli  Survivor Foundation. Fundacja powstała z myślą o ofiarach huraganu Katrina oraz ludziach zmuszonych do ewakuacji z obszaru podległego Houston, który nawiedziły sztormy. Do tych właśnie wydarzeń Bey nawiązuję w utworze Formation.

Beyonce has truely huge heart! She not only reacts in words, but also she supports many charity events! In 2005 she, her parents and Kelly Rowland have started Survivor Foundation. It was created because of hurricane Catrina's victims and people made to evacuate from Houston area. This was an inspiration to write Formation.

 


Byłam na dwóch koncertach Divy i jestem pod ogromnym wrażeniem całego show, które zaprezentowała! Bardzo różnorodne, genialnie skomponowane utwory połączone z jej głosem, energetycznymi choreografiami  i świetnym intro sprawiły, że tegoroczny koncert w Londynie był koncertem życia! Ciężko będzie go przebić! Beyonce zaprezentowała nie tylko utwory z najnowszej płyty Lemonade, ale najlepsze utwory ze wszytkich dotychczasowych krążków! Pojawiły się zatem zarówno hity R&B , jak i bardziej nowoczesne utwory. Beyonce jest w moim mniemaniu artystką kompletną. Naturalna relacja z fanami, czy widzami na koncertach, ogromny talent, poparty ciężką pracą i ambicją dopełnia obrazu kobiety sukcesu.

I was at 2 Diva's concerts and I am really astonished by the show, which she performed! Really different, great composed tracks connected with her voice, energetic choreographies and great intro made the event in London the concert of my life! It will be hard to make something better than that! Beyonce performed songs from the newest CD Formation, as well as the best hits from all of her tracks. So appeared there R&B classics , but also more modern ones. Natural relationship with fans and viewers at the concerts, huge talent, supported by hard work and ambition let me think about her as a woman of success.Uważam, że każdy z nas powinien mieć swój AUTORYTET. Gdyż taka osoba jest dla nas jakąś chodzącą wskazówką. Chce mieć życie jak on/ona? No to czerp z  niej jak najwięcej! Ja tak robie i narazie zdecydowanie taka metoda się sprawdza. Zatem szukajcie swoich autorytetów i pracujcie nad sobą!
DO DZIEŁA!


In my opinion, everybody should has their ROLE MODEL. Because that person is for us living tip. Do you want to have a life like he/she? So take from his/her actions as much as possible! I am doing this and so far this method is fully effective. So start looking for your role models and working on improving yourselves!
JUST DO IT!

You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Flickr Images