Soho- London

Gejowskie kluby, sex-shopy, salony "tajskiego" masażu, występy transwestytów i wiele wiele innych seksualnie ekstremalnych, a takż...

Gejowskie kluby, sex-shopy, salony "tajskiego" masażu, występy transwestytów i wiele wiele innych seksualnie ekstremalnych, a także nieoczywistych miejsc znajduje się w rozrywkowej, ale zarazem kulturalnej dzielnicy jaką jest Soho. Podlega ona pod dzielnicę West End w City of Westminster, więc znajduję się w samym centrum Londynu. 

Gay clubs, sex-shops, "Thai" massage saloons, transvestites' performances and many many others sexually extreme, but also not obvious places can be found in the entertaining and at the same time cultural district, which is Soho. It is a part of West End area in City of Westminster, so it is situated in central London. Można tam bardzo łatwo dojechać wieloma liniami metra. W pobliżu znajdziemy aż 4 stacje (Oxford Circus, Tottenham Court Road, Leicester Square oraz Picadilly Circus) 

You can go there by many tube lines. There 4 tube station nearby ( Oxford Circus, Tottenham Court Road, Leicester Square oraz Picadilly Circus ).  Nazwałam tę dzielnice kulturalną, ponieważ znajduję się tu także bardzo wiele sal koncertowych, teatrów, kin, kasyn oraz galerii. Koncerty jazzowe w pubach, występy komików, czy stand-upperów , Open Mics, różnorodne eventy, zabawa w klubach - wszystkie te wydarzenia reklamowane są na większości ulic Soho. Na owej dzielnicy co roku odbywają się także pokazy London Fashion Week oraz jest ona miejscem wielu innych popularnych na całym świecie imprez. Jest to bardzo kolorowa i ciekawa dzielnica nazywana czesto czerwoną latarnią ze względu na swoje erotyczne usposobenie. Erotyzm pojawia się w większości sklepów, klubów oraz pubów, w których królują homoseksualne gadżety, napisy czy flagi. Jest to także dzielnica wielu artystów, śpiewaków ulicznych, tancerzy i performersów.  Jednak artyzm tej dzielnicy stał się podstawą pod panującą tam zasadę tolerancji, dlatego też Soho nazywa się gejowską dzielnicą Londynu. Nawet sex-shopy zaopatrują się w zabawki z nastawieniem na pary jednej płci. Kluby i puby wywieszają na wejściu symbol tęczy, organizowane są występy transwestytów, czy draq queen, które często traktowane są niczym bóśtwa. Dla przykładu jednym z większych i bardziej popularnych klubów nocnych na Soho jest ten o wymownej nazwie G-A-Y. 

 I called that district cultural as you can find there many venues , theaters, cinemas, casinos and galleries. Jazz concerts in pubs, comedians or stand-up performances, Open Mics, various events, clubbing - all those activities are advertised along most of streets in Soho. In that district annually take place shows like London Fashion Week as well as many other world-wide known events. 
It is really colorful and interesting area.often called the red light district due to its sexual content. Eroticism can be noticed in every shop, club or pub, in which the leading are homosexual 'gadgets', signs or flags. This is also a district of many artists, street singers, dancers and performers. However, artistry of that place became a base to the rule that occurred - tolerance and because of that Soho is called the gay district of London. Even sex-shops are selling 'toys' for couples of one sex. Clubs and pubs hang rainbows over the entrance. For example one of the biggest and the most popular night clubs in Soho is the one with meaningful name: G-A-Y. 

Soho jest miejscem w którym najwyrażniej widoczna jest wielokulturowość Londynu. Przez wieki przyciąga ludzi z całego świata, którzy spragnieni są dobrej zabawy i szaleństwa. Jest zamieszkana zarówno przez biednych jak i bogatych a ceny mieszkań są tam bardzo zróżnicowane. Nie jest to spokojna dzielnica, ale mieszkanie w okolicy Soho jest marzeniem wielu londyńskich nowobogackich.

Soho is the place where the multiculturalism of London is the most noticeable . Throughout the centuries it has been gathering people from around the world, who are dying to get crazy and party. Soho is occupied by both poor and rich and the flat's prices are really differential. This is not a quiet district, but living nearby Soho is a dream of many parvenus.

Artystyczny charakter dzielnicy miał swój wydźwięk już ponad 50 lat temu, kiedy to właśnie tam w najważniejszym muzycznym klubie lat 60' o nazwie The Marquee Club, swój pierwszy występ odbył zespół The Rolling Stones. Klub ten nie jest związany tylko z tą historią,gdyż uważany jest również za kolebkę brytyjksiego rocka, ale przede wszystkim muzyki pop w całej Europie. Oprócz Stonesów swoje pierwsze występy zanotowali tam również,m.in. David Bowie czy Led Zeppelin.
W późniejszym czasie w klubie tym obserwowano rozwój punku i nowej fali z takimi zespołami jak Clash,The Police, czy Sex Pistols.

Artistic character of that district was noticeable even over 50 years ago, when at that time in the most important music club of 60' , which is called The Marquee Club, The Rolling Stones played their first ever gig. That club is not only connected with that one story, but it is also said that this place is a cradle of British rock and especially of pop music in Europe. Apart from Stones, many bands had their first gig in there, such as: David Bowie or Led Zeppelin.
Later on, in that club there was noticed the development of punk and the new wave with such bands as: Clash, The Police and Sex Pistols. 

Soho jest miejscem,w którym można świetnie spędzić czas w jednym z klubów, teatrów, czy kin. Należy jednak pamiętać,że Soho to również jedna z najbardziej szalonych i zwariowanych dzielnic, jakie do tej pory odwiedziłam. Nie mówię tu tylko o konkretnych miejscach, ale również o zachowaniach ludzi i sposobie bycia,które jest bez barier i zahamowań. Jedno jest jednak pewne, jeśli macie zamiar odwiedzić Londyn to dzielnica Soho jest obowiązkowym punktem na trasie waszej wycieczki! :D 

Soho is a place, where you can have great time in one of the clubs, theaters or cinemas. However, it is important to remember that it is one of the craziest districts, that I have visited so far. And I am not talking just about certain places , but also about people's behavior ,which is without boundaries and breaks. One this is sure, if you want to visit London, the Soho district should be obligatory stop during your trip! :D


You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Flickr Images