Kurs szczęścia

                                                POSTANOWIENIE NA 2017 ROK - MINIMUM 10 PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH  ( STYCZEŃ 2017 - BARCELON...                                                POSTANOWIENIE NA 2017 ROK - MINIMUM 10 PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH  ( STYCZEŃ 2017 - BARCELONA)


Pamiętasz swoje postanowienia noworoczne, które planowałeś/planowałaś zrealizować w 2017 roku ? Pierwszy miesiąc już minął, więc pewnie przez cały miesiąc realizowałeś swoje cele, prawda ? Czy jednak się mylę ? Chcesz, żeby kolejny rok wyglądał tak samo jak poprzedni ? Chcesz znów narzekać na swoją wagę, życie, wygląd, brak pieniędzy, brak energii, brak zadowolenia ? To rusz dupę i w końcu ZRÓB to, czego pragniesz! Sytuacja nie może się powtórzyć! Nie możesz już więcej narzekać! Spraw, aby każdy Twój dzień był wyjątkowy! ZRÓB w końcu coś, co sprawi, że będziesz spełniony! szczęśliwy! dumny!

Pewnie się zastanawiasz, jak to do cholery zrobić. Jak zmienić swoje życie, żeby było lepsze? Jak schudnąć, żeby już nigdy więcej nie być grubą świnią? Przecież jesteś na tyle leniwy/leniwa, że nawet nie chce ci się wyjść na spacer, a co dopiero iść na siłownie. Jak zmienić nastawienie na pozytywniejsze? Przecież codziennie zdarzają ci się sytuacje, które cię wkurzają i widzisz ludzi którzy cię irytują. Jak zrealizować plan, który ma na celu podróże? Przecież myślisz tylko o tym, że nie masz wystarczająco pieniędzy, że przecież masz tyle innych rzeczy do zrobienia, że przecież nie dostaniesz urlopu, że rodzice się nie zgodzą, że i tak twój plan jest niemożliwy do zrealizowania, że przecież masz studia.


Wymówki. To przez nie wszystkie Twoje cele, które miałeś/miałaś zamiar zrealizować nigdy nie doszły do skutku. 
Pewnie dobrze wiesz, że jeśli cały czas będziesz wymyślał nowe wymówki to nigdy nie osiągniesz swojego wymarzonego celu. Dobrze wiesz, a i tak nie pójdziesz na siłownie... bo teraz to pewnie dużo ludzi będzie..i trzeba mieszkanie posprzątać...i zakupy zrobić...I tak nie zmienisz pracy, w której nie czujesz się dobrze i w której nie zarabiasz tyle ile byś chciał...bo przecież za duże ryzyko...lepsza okazja może się nie zdarzyć...bo w innej firmie cię nie zatrudnią...bo własnej firmy też nie otworzysz, bo się boisz...I na te wymarzone wakacje też nie polecisz...bo przecież za drogie...bo przecież nie zdołam tyle uzbierać...bo mam milion innych ważniejszych rzeczy do zrobienia niż odpoczynek na karaibskiej plaży...


Czas przestać tworzyć wymówki! Czas podjąć decyzję, że małymi kroczkami dojdę do celu. 

"Najbardziej skutecznie jest wtedy, kiedy wyznaczysz sobie małe cele i realizujesz je konsekwentnie po jednym. Powoli i po kolei. Możesz w każdej chwili zmienić zdabie i wybrać inny cel, ale zawsze to powinno nastąpić na skutek podjęcia nowej decyzji. Świadomie podejmij decyzję o tym co jest dla ciebie najważniejsze." 


Wszystko zależy od CIEBIE! Nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania i jeśli przestaniesz tworzyć wymówki i podejmiesz świadome decyzję, którą małymi kroczkami będziesz realizował to będziesz miał życie takie, o jakim zawsze marzyłeś! Pytaj swoje serce! Podejmuj tylko 100% uczciwe decyję! Wtedy osiągniesz cel i poczujesz wolność! 


"Wolność to prawo do podejmowania własnych decyzji i szukania szczęścia. Wolność to wewnętrzne przekonanie o tym, że chcę i mam prawo robić to, czego najbardziej pragnę.
Moje życie zależy ode mnie i będzie takie, jak je urządzę. Jeżeli nie zrobię nic, to nic nie będe miała."


Oznacza to, że każdego dnia dokonujesz wyborów decydujących o tym, czy jutro będziesz czuł sie szcześliwy. Dokonaj dobrego wyboru! Podejmij dobrą decyzje! Następnym krokiem jest wytrwałość. Musisz być silny/silna, aby wprowadzić w życie swoje decyzje. Po prostu zrób to, co zamierzałeś zrobić! Zrób i już! Jeśli jest to dobra rzecz, która przyniesie pozytywne skutki to zrób to bez zastanawiania się!

Nie bój się. Nie pozwól, aby strach pokrzyżował Twoje plany. Poczucie szczęścia jest stanem umysłu pozbawionego strachu!

Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, jeśli będziesz myśleć pozytywnie! Z pozytywnego myślenia nigdy nie będzie negatywnych efektów!

 Podejmij decyzję.
 Nie twórz wymówek.
 Krok po kroku realizuj swój cel.
 Nie bój się.
 Myśl pozytywnie.
 Poczuj wolność i szczęście.

Inspiracja - "Kurs szczęścia" Beata Pawlikowska


English version

Do you remember your New Year's resolutions,which you planned to make in 2017 ? The first month already passed, so surely for all that time you were going towards fulfilling your dreams, weren't you? Or am I wrong? Do you want your year to look the same as the last one? Do you want to complain again about your weight, life, appearance, no money, no energy, no satisfaction? Then move your ass and finally DO things, that you dream about! Situation cannot repeat again! You can't complain anymore! Make your every single day special! DO finally something that's gonna make you feel fulfilled! happy! proud!

You're probably wondering, how the hell you can do it. How to change your life to make it better? How to loose weight to not be that fat pig anymore? Yet, you are so lazy that you don't even want to go for a walk, let alone going to the gym. How to change your attitude to more positive? Yet, everyday things happen, that annoy you and you see people that irritate you. How to realize a plan, which is to travel? Yet, you think just about the fact, that you don't have enough money, that you do have so many things to do, that you will not get holidays at work, that your parents will not agree and that your plan is impossible to realize anyways, that you have to study.

Excuses. Because of them your all goals,which you were going to realize has never happened. 
You probably know, that if you keep making up new excuses, you will never achieve your dreamed goal. You know that, but still not going to the gym....probably many people are there now...because you have to tidy up your flat...and do the shopping..you won't change change your job in which you don't feel good and you don't earn as much as you want because....there is too much risk...there might not be better opportunity..you will not open your own business because...you are scared... and you are not going to go on holidays that you dreamed of because... it is to expensive...I cannot save so much money...I have million more important things to do than rest on Caribbean beach.. 

It is time for you to stop making up excuses! Time to make a decision, that step by step I will achieve my goal.

"The most effective is when you set yourself small goals and you are realizing them constantly one by one. Slowly and in order. You can change your mind in every moment and choose another goal, but always it should be cause by making another decision. Consciously decide about what is the most important for you."

Everything depends on YOU! There are no impossible things to realize and if you stop making excuses and you will make a decision that you will fulfill step by step, then you will have life, that you have always dreamed about! Ask your heart! Make only 100 % honest decisions! Then you're gonna achieve your goals and feel the freedom!

"Freedom is a right to make your own decisions and to look for happiness. Freedom is an internal believe that I want and I can do, whatever I want the most.
My life depends on me and it's gonna be, how I'll organize it. If I don't do nothing, I will have nothing."

This means, that everyday you make choices deciding whether tomorrow you will feel happy or not. Make a good choice! Make a good decision! Next step is endurance. You have to be strong in order to transfer your decisions into life. Just do,what you were going to do! Do and that's it! If it is a good thing, which will cause positive results, do it now without wondering!

Don't be afraid. Don't let your fear to destroy your plans. That feeling of happiness is a state of mind that does not know the fear!

Everything is going to be good. Everything is going to be good , if you keep thinking positive! From positive thinking there are never negative results!


Make a decision.
Don't create excuses.
Step by step towards your goal.
Think positive.
Feel freedom and happiness.Inspiration - "The course of happiness" by Beata Pawlikowska


You Might Also Like

1 komentarze

 1. Hi, I'm 18 and I'm from Czech Republic. I really like your blog, I've seen your ig too. I've been recently thinking about living abroad. I've got some questions to you:
  1)Was it very difficult to find a flat and work in London?
  2)Have you left your country completely alone?
  3)How is that possible that you can afford living in London, travelling and buing things of famous brands like Victoria's secret? Are earnings so high in UK?

  Thank you for writing this blog and inspiring a lot of people :) Enjoy your life!

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty

Flickr Images