Hygge

Nie jestem szczęśliwy.  Będę tak dopiero za parę lat, jak skończę studia i będę zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy. Dopiero wtedy będę m...

Nie jestem szczęśliwy.  Będę tak dopiero za parę lat, jak skończę studia i będę zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy. Dopiero wtedy będę mógł poczuć się spokojnie i będę zadowolony.

I'm not happy. I'm gonna be happy probably in few years time, when I will finish my studies and will earn enough money. Only then I will calm and fulfilled.

Tak brzmiała odpowiedz bliskiej mi osoby, gdy zapytałam ją czy jest szczęśliwa.

This is the answer of one of my closest person, when I asked him is he happy.

A czy szczęście nie polega na docenianiu prostych życiowych przyjemności ?

And isn't happiness all about appreciating everyday life treats? Szczęście to poranna kawa, ulubiona piosenka, zdrowi rodzice, smak cydru i powiew ciepłego wiatru. Szczęście to codzienność. Szczęście to wieczór spędzony z przyjaciółmi. Szczęście to ulubiona czekolada, zapach skoszonej trawy, ciekawa książka, seks albo zachód słońca. Szczęście to dzisiejszy dzień. Szczęście to domowy obiad, zakupy z mamą, dzień spędzony pod kocem z kubkiem kakao. Szczęście to gruba impreza, ulubiony serial, deszcz i rozmowy z siostrą. Szczęście to dobre śniadanie w towarzystwie ukochanej osoby, zdolna córka i pyszne ciasto. Szczęście to grill z kumplami, kąpiel w jeziorze i jazda na rowerze. Szczęście to wsparcie najbliższych, ulubiona gra, szalone pomysły i niedzielny rosół.

Happiness means morning coffee, favorite song, healthy parents, the taste of cider and warm wind. Happiness is dailiness. Happiness is an evening spent with friends. Happiness is your favorite chocolate, the smell of mowed grass, interesting book, sex or sunset. Happiness is today. Happiness is a homemade dinner, shopping with mother, a day spent under warm blanket with a cup full of cacao. Happiness is a hard party, your favorite series, rain and speaking with sister. Happiness is a good breakfast with your beloved, talented daughter and delicious cake. Happiness is barbecue with mates, swimming in lake and riding a bike. Happiness is having a support from your family and friends, your  favorite game, crazy ideas and Sunday broth.

Z każdego dnia powinieneś czerpać jak najwięcej.  Nie czekaj. Doceń to co masz TERAZ . Doceń dzisiejszy dzień, bo to dzisiejszy dzień jest tym w którym poczujesz szczęście.

You should take the most out of each day. Don't wait. Appreciate what you do have right NOW. Appreciate today, because today is the day that you will feel happiness.

Jakie są najważniejsze wartości które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi ?

What are the main values that make as feel happy?DOCENIANIE TEGO CO JEST TU I TERAZ – docenianie dnia dzisiejszego i skupienie się na tych pozytywnych aspektach dnia, nie przejmując się tym co będzie kiedyś. Bądź tu i teraz.

APPRECIATING THINGS THAT ARE HERE AND NOW - appreciating today and focusing on positive aspects of the day and not worrying about the future. Be here and now.

WDZIĘCZNOŚĆ – za wszystko co masz. Wdzięczność za rodzinę, dom, prace, jedzenie, pogodę…

GRATITUDE - for everything you have. Gratitude for family, home, job, food, weather ...

BYCIE RAZEM – dbanie o relację, bycie szczerym, uczciwym, kochającym i wspierającym

BEING  TOGETHER - taking care of your relationships, being honest, fair, loving and supportive

ATMOSFERA – najlepsza atmosfera jest wtedy, gdy nikt do siebie nie jest negatywnie nastawiony, stwórz atmosferę która będzie pozytywna

ATMOSPHERE - the best atmosphere is when nobody has bad attitude, create an atmosphere which is going to be positive

PRZYJEMNOŚĆ – przyjemnością może być wszystko. Czekolada, muzyka, świeczki, dobre towarzystwo, piwo, obiad, książka, koszykówka, rowery, wódka, praca, hobby, kawa, spacery…

PLEASURE - pleasure could be everything Chocolate, music, candles, a good company, a beer, a dinner, a book, basketball, bikes, vodka, job, hobby, coffee.

RÓWNOŚĆ – traktuj wszystkich tak samo, nie oceniaj, nie traktuj z góry

EQUALITY - treat every single person in the same way, don't judge, don't look down on anybody

HARMONIA – wszystko będzie się układać, jeśli będziesz czynił dobro. Dobro jest harmonią.

HARMONY - everything is going to be good, if you make good things. Good is harmony.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO – staraj się stworzyć dom, który będzie szczęśliwą przystanią dla wszystkich mieszkańców. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.

COMFORT AND SAFETY - try to create home, which is gonna be a happy port for everybody living in it, Take care of safety of you and your family.

SPOKÓJ – nie przejmuj się, nie wymyślaj problemów, nie myśl o negatywnych rzeczach, skup się na pozytywach bo to one dają spokój ducha

PEACE - don't worry, don't make up any problems, don't think about negative things, focus on positive ones, because they will give the peace of soulTo są rzeczy które każdemu człowiekowi dają szczęście. Nie pieniądze. Nie sława. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, a to czy będą tobie towarzyszyć  zależy tylko od Ciebie.
Nie wiem czy wiecie ale to wszystko o czym pisze to Hygge.

Those are things that can make everybody feel happy. Not money. Not fame. The best things in your life are for free and whether you will enjoy them or not, is all up to you.

I don't know if you know, but all I am writing about is Hygge.

Najszczęśliwszym społeczeństwem w Europie są Duńczycy. Cieszą się oni z drobnostek, żyją wolniej i spędzają dużo czasu z bliskimi. Bo w końcu szczęście to radość z małych rzeczy!

The happiest nation in Europe are Danes. They enjoy even the smallest things, they live slower and spend lots of time with their friends and family. Because happiness is enjoying those small things!

 Co sprawia, że są zadowolonymi i szczęśliwymi ludźmi ? Właśnie Hygge! 

What make them fulfilled and happy? Hygge!

Czym jest ?

What is Hygge?

 Hygge to przede wszystkim cieszenie się z prostych codziennych przyjemności.

Basically speaking it is enjoying everyday life treats.

Wyobraź sobie, że jest deszczowy dzień, a ty siedzisz w fotelu pod kocem i czytasz książkę.
Wyobraź sobie, że kochasz się z ukochaną osobą w miłym miękkim łóżku.
Wyobraź sobie, że jesz kolację przy świecach z przyjaciółmi i dobrze się bawisz.
Wyobraź sobie, że siedzisz przed kominkiem z mamą a na zewnątrz szaleje zamieć.
To co właśnie odczuwasz, to Hygge

Imagine, that it is a rainy day and you are sitting in your armchair and reading a book.
Imagine, that you are making love with your beloved in a comfortable and soft bed.
Imagine, that you are eating dinner with candles all over the place with your friends and you are having fun.
Imagine, that you are sitting in front of the fireplace with your mum and outside there is a huge storm.
The feeling that you are feeling right now is Hygge.


Hygge jest jednym z najpiękniejszych duńskich słów. To określenie na uczucie szczęścia, ciepła, komfortu i bezpieczeństwa.
My Polacy jesteśmy społeczeństwem nieszczęśliwym. Nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy. Jesteśmy zawistni, wiecznie niezadowoleni i ciągle narzekamy. Czas najwyższy zmienić tok myślenia i wziąć przykład z państw które według Instytutu Badań nad Szczęściem są najbardziej zadowoleni ze swojego życia, bo żyją według filozofii  Hygge.
Co według badań sprawia nam najwięcej szczęścia ?

Hygge is one of the most beautiful Danish words. It defines the feeling of happiness, comfortableness and safety.
We,Polish people are the society that is always unhappy. We cannot enjoy small things. We are envious, permanently unhappy and always complaining. It is high time for us to change the way we think and look up to countries which according to the Institute of Happiness are the happiest about their live, because they live using Hygge philosophy. 
What, according to researches, gives the most happiness?

No właśnie najwięcej szczęścia dają nam te proste codzienne czynności. Chyba czas je docenić i się nimi zacząć cieszyć, prawda ? 
Praktykuj filozofię najszczęśliwszego społeczeństwa w Europie. Praktykuj Hygge. Ciesz się z codzienności!

Those simple, everyday life things. It is a high time for us to appreciate them and start enjoying it, right?
Practice the philosophy of the happiest society in Europe. Practice Hygge. Enjoy your dailiness!


Na podstawie „Hygge – klucz do szczęścia” Meik Wiking
Based on "Hygge - the key to happiness" Meik Wiking


You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Flickr Images